Graaf Floris V

Orde v. St. Jacob jaarstukken 2022 - 2019

Jaarstukken 2022

Financieel overzicht van de orde van St Jacob, periode   01-01-2022-31-12-2022

 

Inkomsten

 

 

Saldo Bank 01-01-2022

 €     801,62

 

donaties

 € 1.540,00

 

bijdragen parafernalia

 €     270,00

 

draagtekens

 €     100,00

 

terugstorting de Bruijn

 €     269,90


 

 € 2.981,52

 Uitgaven

Bankkosten

 €     175,79

bijdrage hulporg.

 €     150,00

parafernalia

 €     450,00

strikjes

Meijer

 €       30,00

stadswandeling

 €       60,00

kopiëren

 €     133,10

bloemen

 €       48,35

Siebrecht mantels

 €     575,00

 

 

Belvédère

 €     460,00

Adyen

 €     253,89

 € 2.336,13
31-12-2022 saldo bank

645,39

 € 2.336,13

verschil 0,06Jaarstukken 2020-2019

Balans (in Euro)


31 dec.

2020


31 dec.

2019


Activa
Vaste activa
Algemeen
Attributen en zwaarden


1.180,001.180,00Orde tekens


3.002,252.662,25Boeken


5.350,005.350,00


9.532,259.192,25


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


1.649,81896,05


1.649,81896,05


Overlpende activa


0,000,00


0,000,00


Totaal activa11.182,0610.088,30


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


9.990,9210.518,45Mutatie algemene reserve


743,76-527,53


10.734,689.990,92


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


97,3897,38


97,3897,38


Totaal passiva10.832,0610.088,30

Inkomsten uitgaven 2021

Financieel overzicht 2021SOSJ

Saldo Bank 01-01-2021 € 1649,81

Inkomsten: Uitgaven

Donaties € 1540,00 Bankkosten € 136,50

Kosten mantels € 375,00 SHOH verrekening € 146,25

Verrekening printkosten € 7,00 Printkosten € 75,66

Printkosten NSL 1 € 360,00 Betaling websites € 269,90

Ontvangen € 3571,81 Restitutie de Bruijn webs € 269,90

Mantels € 680,00

Teruggave Schillhorn dbt € 110,00

Belvedere € 40,70

Belvedere Ridddg € 475,00

Bloemen € 12,50

Don. Muiderslot € 50,00

Don. Oud Rijnsburg € 100,00 Bureau en porto € 43,78

Saldo Bank 31-12-2021 € 801,61 Uitgaven totaal € 2770,19