Graaf Floris V

Orde v. St. Jacob jaarstukken 2023 - 2019

Jaarstukken 2020-2019


Balans (in Euro)


31 dec.

2020


31 dec.

2019


Activa
Vaste activa
Algemeen
Attributen en zwaarden


1.180,001.180,00Orde tekens


3.002,252.662,25Boeken


5.350,005.350,00


9.532,259.192,25


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


1.649,81896,05


1.649,81896,05


Overlpende activa


0,000,00


0,000,00


Totaal activa11.182,0610.088,30


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


9.990,9210.518,45Mutatie algemene reserve


743,76-527,53


10.734,689.990,92


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


97,3897,38


97,3897,38


Totaal passiva10.832,0610.088,30

Jaarstukken 2022-2023

Inkomsten/uitgaven jaarstukken 2021-22

Financieel overzicht 2021SOSJ

Saldo Bank 01-01-2021 € 1649,81

Inkomsten: Uitgaven

Donaties € 1540,00 Bankkosten € 136,50

Kosten mantels € 375,00 SHOH verrekening € 146,25

Verrekening printkosten € 7,00 Printkosten € 75,66

Printkosten NSL 1 € 360,00 Betaling websites € 269,90

Ontvangen € 3571,81 Restitutie de Bruijn webs € 269,90

Mantels € 680,00

Teruggave Schillhorn dbt € 110,00

Belvedere € 40,70

Belvedere Ridddg € 475,00

Bloemen € 12,50

Don. Muiderslot € 50,00

Don. Oud Rijnsburg € 100,00 Bureau en porto € 43,78

Saldo Bank 31-12-2021 € 801,61 Uitgaven totaal € 2770,19