Graaf Floris V

Literatuur/archief

Muiderslot 2014

Literatuur:

Archief van de Souvereine Orde van St. Jacob

Aalbers, J. en Prak, M.
1987. De Bloem der natie, Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. Boom, Meppelen Amsterdam.

Aalbers, P.G., Cleverens R.W.A.M. , Harenbrg, J.
2008. Wielbergen en de familie Brantsen. Stichting Philadelphia Museum, Waanders Uitgevers Zwolle.

L’Abbé Claire,
1847 Encyclopédie catholique, répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des métiers, ome quinziëme. Paris

L’Abbe Giuftiniani, Heliot, Schoonebeek ea.
1721. Histoire des ordres militaire ou des chevaliers. Brunel, Amsterdam

L’Abbé Migne,
1849 Encyclopédie theologique, tome vingt et unième. Paris

Alkemade, van, K.
1740. Behandeling van t’ kamp-regt. Ph. Losel, Rotterdam.

Amstel, van. Th. A.A.M.
1999. De Heren van Amstel 1105-1378. Verloren, Hilversum.

Andriessen, P.J.
1862. De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel, Sybrandi, Amsterdam. OSJ blz. 76 en 85

Anrooij, van, W.
1990. Spiegel van ridderschap, Heraut Gelre en zijn erecodes, Prometheus Amsterdam. 1997. De Haarlemse gravenportretten, Verloren, Hilversum
2002. Floris V door de Edelen vermoord beeldvorming sedert 1296 Universiteits bibliotheek, Leiden.
Archief van de eigenaren van het huis Marquette. (1894)
1857. Wetten voor het loffelijk en aloud gilde en Orde van St. Jacob. ( Quaerles van Uffort) 1610-1894. Namen van de Broederen, behoorende onder het loffelijck ende Orde van St. Jacob opgericht 1290, sedert het begin van de XIVe eeuw bekend binnen de stad Haerlem, aenvangende met de jare 1610. Kopieën gemeente archief Amsterdam.

Archief, Georges van den Boorn. ( internet bestanden)

d'Artillac Brill Sr. J.
1951Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden, M. Nijhoff, Den Haag, pag. 26,82-83, bijlage 4.

Arend, J.P.
1841. Algemene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden eerste deel. Schlijer, Amsterdam. ( Map blz. 352)

Ates, E.A.
1994. De Orde van St. Jacob gesticht in het jaar 1290
1994. Studie tot het instellen van de Ridderlijke Orde van St. Jacob in Holland door Graaf Floris V.
1994. Voortzetting van de Orde van St. Jacob in Holland tussen de periode 1300 en 1900 1995. De kwestie Baron van Lijnden van hemmen contra Baron D’Yvoy van Mijdrecht. Commentaar op het artikel van de heer Tideman.
1996. De Orde van St. Jacob in de voornaamset chronologie
1999. Ridderlijke Orden in Nederland hun geschiedenis en merkwaardigheden. H. Meijer Venray
1999. Handvest der Souvereine Orde van St. Jacob.
2000. De opkomst en de teloorgang van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland.

Aurelius Cornelius Gerardi
1517 Croniek van Holland Zeeland ende Friesland, ook wel Divisiecroniek genoemd, Jan Severz. Leiden.
Balen Jans Zoon, Matthys,
1657Beschryving der stad Dordrecht enz, Symon onder de linde, pag. 722. ( Map)

Bander van Duren, P.
1995 Orders of Knighthood and of Merit, Colin Smythe, Gerrards Cross, pag. 452-453. (eigendom Gm)

Bar, M.
1784. Recueil de tous les costumes des ordres religieux et militaires avec un abrégé historique et chronologique enrichi de notes et de planches coloriées, tome troisieme.
Paris

Bax, W.F.
1941. De oudste Nederlandse Ridderorden, overdruk jaarboek voor munt en penningkunde XXVIII, pag. 2-7.

Baron van Heerdt, C.
1965. Nederlandse en buitenlandse Ridderorden en onderscheidingen. Agon Amsterdam.

Beeloo, A.
1845. De instelling van de Orde van St. Jacob door Graaf Floris V, P. van Kampen, Amsterdam. Een facsimile, fotokopieën en 2 originele exemplaren

Beelarts van Blokland, M.A. e.a.
1966. De Geschiedenis van de Hoge Raad van Adel, geschiedenis en werkzaamheden. Staatsuitgeverij, ‘s Gravenhage.

Beer, W. de e.a.
2001. Cultuurbox Katwijk aan den Rijn , Rijnsburg, Valkenburg , Katwijk aan zee. Drukkers Druno en Dekker.

Bellew, The Hon. Sir George,
Escallops in Armory, s.d. pag.14. OSJ. .Kopie deel 1- en PDF.

Bergh, van den, L. Ph. C.
1861Grondtrekken van Nederlandse Zegel en Wapenkunde, Frederik Muller, te Amsterdam Bernauw, P.
1991. Mysteries van het Lam Gods. Mantau, Brussel.
1995. De Mythe van de rechtvaardige rechters. Coda, Mechelen.

Biedenfeld, F.
1841. Geschichte und Vervassung aller Geistlichen und weltlichen, erloschenen und blühenden Ritterorden Atlas. Weimar. Print. Blz. 94 OSJ.

Bilderdijk Commissie,
1906. Mr. Willem Bilderdijk. Biografie. Hoveker & Wormscher Amsterdam

Bilderdijk. W.
1808. Floris de Vijfde, treurspel. Johannes Allart, Amsterdam. ( PDF)

Bijl, van der, M. e.a.
1977. Alkmaar in veelvout, Alkmaarse historische reeks. De Walburg pers, Zutphen.

Bijleveld, W.J.J.C.
1949. Nederlands Adelsboek. Van Stockum & Zoon, ‘s Gravenhage

Bischoff, J, en Rochemont, G.L. de
1843 Geschiedkundige beschrijving der oudere en nieuwere thans bestaande Ridderorden zowel in als buiten Europa, Jacob Da Cunha en Comp. Amsterdam,

Blokker,J. sr. Blokker J. jr. en Blokker, B.
2007. Het vooroudergevoel, de vaderlandse geschiedenis. Contact Amsterdam/ Antwerpen.

Blonk, A. , Wijbenga, D.
1958. Langs oude paden blz. 96en 97 Floris V de strijd om Zeeland. Wolters, Groningen .

Bolkenstein, F,
1996. Floris Graaf van Holland , Prometheus Amsterdam.

Boo, J.A.
1967. Heraldiek, Fibulareeks 26 , Fibula van Dishoeck , Bussum. 1998. De Orde van St. Michael van de Vleugel. Getypte versie Ates.

Boer, de, D.E.H. Cordfunke, E.H.P.
1997. Graven van Holland Portretten in woord en beeld. Walburg pers, Zutphen
2010. Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld ( 880-1850) Walburg Pers Zutphen.
Boer, de, D.E.H. Cordfunke, E.H.P. Sarfatij H.
1996. WI FLORENS. Matrijs, Utrecht.
Boer, de M.G. en Hettema, H.
1915. Groote Platen atlas ten gebruiken bij het onderwijs in de algemene geschiedenis. Sijthoff, Leiden. 2dln.

Bolten, J. Hoekstra van Riemsdijk, G. Polman, A.
1994. De Ruïne van Rijnsburg in Prent en Tekening 1600-1812 Catalogus tentoonstelling Lakenhal Leiden.

Boxhoorn, M. Z.
1632. Toneel van Holland, vermeerdert door Geeraerd Baerdeloos en Jacob Keyns pag. 42- 50. In uitvoeringen, PDF, hard copy en in map.

Boxhorn, M. Z.
1644. Cronijck van Zeelandt beschreven door d'heer Johan Rygersbergen uitgebreid en aangepast door M.A. Boxhorn. PDF en hard copy.

Breevoort van, W.
1945. Floris der Keerlen God . Vox Hollandiae, Amsterdam.

Bruin, K
1989. Kroon op het werk, onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden, pag.240, noot 2 van hoofdstuk 1.

Bruijn, A.H.C.
2008 De Ridders van St. Jacob. SHOH Wijnands, Amsterdam.

Burger, A. C.M. ir.
1988. Het kasteel van Egmond. Pirola, Schoorl.

Butkens, Chr.
1626. Preuves Charter et Tittres; Annales Généalogique de la Maison de Lynden, Antwerpen, Cnobbart Jean, fol.6. Met uittreksels en vertaling.
Cnobbart Jean, fol.6. Met uittreksels en vertaling.

Bührmann , F.C.
1865. Buhrmann’s geschiedenis van ons vaderland derde boek van de erfelijkheid der grote leenen in Nederland tot aan de vereniging van Holland met Henegouwen, 900-1300 Blz. 311, Buhrmann Amsterdam

Bellew, G. Sir
1957. Escallops in Armory. London. Kopie en Origineel

Campos, J.G.
1993. Guide to the Cathedral of Santiago de Compostela Spain.

Cardinale, H.E.
1985. Orders of Knigthood, Awards and the Holy See, Peter Bander van Duren Publishers Ltd, Distributed Colin Smyth Ltd. pag.O. Box 6 Grads Cross, Buckinghamshire Engeland, pag. 177, 308.

Catherine, L.
2007. Van Morendoders tot botsende beschaving, Epo Berchem.

Ceriesier A.M.
1793 Algemene geschiedenis der vereenigde nederlandse provincien. Hengst , Swalm en Honkoop, Amsterdam. Blz. 336 OSJ.

Chaffanjon, A. et Galimard Flavigny, B.
1982. Ordres & contre – ordes de chevalerie Mercure de France. ( OSJ) print.

Clark, Hugh, A.
1784. Concise History of Knighthood, Londen, pag.27, plaat 42.

Claire, L’Abbé
1847 Encyclopédie catholique, répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des métiers, ome quinziëme. Paris

Comité Oud Muiderberg
1979 Floris V, Leven wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw Martinus Nijhoff B.V. Den Haag.

Commissie van advies.
1902. Beschrijving van de Grafelijke zalen op het binnenhof te ’s Gravenhage. Mouton & Co ’s Gravenhage.

Commissie tot regeling der Maskerade,
1845. Ophelderingen betreffende De Maskerade voorstellende Den optogt van Floris V enz, H. van den Heuvell, Leiden. Print.

Cordfunke, E.H.P.
1987.Gravinnen van H, , Huwelijk en huwelijksproblematiek van de graven uit het Hollandse huis. Walburg Pers Zutphen Holland.
2005 een Hollands –Schots avontuur, de claim van Floris V op de schotse troon 1291-1292 .

Matrijs Utrecht.
2006. Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen. Matrijs, Zutphen. 2011. Floris V, een politieke moord in 1296 Walburg Pers Zutphen.

Dambreville, E.,
1807. Abrégé chronologique de L'histoire des Ordres de Chevalerie, Parijs Chez Hacquart pag. 99-100, pl.VI.

Desemt R.
1985. Santiago de Compostela 1000 jaar Europese Bedevaart Catalogus tentoonstelling Gent.

Dissel S. van,
1845 Historische Bijdrage Betrekkelijk het Ontwerp der Maskerade te Geven door H.H. Studenten enz., pag. Engels, Leiden .

Droste, F.G.
2004. Het verhaal van de Kinderkruistocht. Aspekt, Soesterberg.

Drossaard, W.
1984. Bronbeek een levend verleden. Wever b.v. , Franeker.

Duindam , H.F.J.
1979. Floris V Leven wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw diverse lezingen, Martinus Nijhoff B.V. den Haag

Duby, G.
1986. Willem de Maarschalk. Elzevier, Amsterdam. 1988. De zondag van Bouvines. Agon, Amsterdam.

Dijkstra, B.K.S. dr.
1979. Graven en gravinnen van het Hollandse huis, 1979 Walburg Pers, Zutphen. Onderzoek van de stoffelijke resten opgegraven op het terrein van de voormalige abdijkerk te Rijnsburg in 1949 en 1951.
1991. Een stamboom in been. De Bataafse Leeuw, Amsterdam

Elhorst, K.
1982. Floris V. Lantaarn- reeks, deel 83. J.H. Kok Kampen.

Emck, W.F.
1929. Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en Andere aantekeningen in chronologische volgorde 1230-1927, J. Noorduijn & zn. Gorinchem.

Eras , M. Oosterbaan, J.
1992. Muiderberg anno 1840, uitgave no 56, Stichting Comite Oud Muiderberg , Muiderberg.

Elberts, W.A.
Tafereelen uit de Geschiedenis des Vaderlands, Bolle Rotterdam

Erasmus, Des.
1677. Handboecken van de Christelijken Ridder, vol heilzame en nuttige leerlingen Rotterdam Vellum 12mo ( eng port. missing).

Essink, H.B.M.
1967. Een onderzoek naar absolute rechten van de heren van Cuijk no. 1 Anna van Egmond reeks.

Esch, W.J.H.M, van

Ontwikkeling van Wapens.

Het leven in de 13e eeuw tijdbeeld geschetst door tijdgenoten van Floris V

Middeleeuwse gedichten

Evers, C.H.
2001. Onderscheidingen, Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. De Bataafse Leeuw Amsterdam.

Fokkema Anrae, S.J., Renaud J.G.N. en Pelnick, E.
1974. Kastelen Ridderhofsteden en Buitenplaatsen in Rijnland. Gysbers & van Loon, Arnhem

Foppe, H.
1998. In den Haag geschied. Ten Brink Meppel B.V., Meppel.

Francino, J.
1948. Geschiedenis van de Orde der Kruisheren, Spectrum Utrecht Brussel

Friar, S. and Ferguson, J.
1992. Basic Heraldry. Bramley Books. Hong Kong China.

Garritsen, A.M.
2002-2003. Pyttersen’s Nederlandse AlmanacBohn, Stafleu van Loghum, Houten.

Gelder, van H.E.
1946. Het Haagse Binnenhof de Haan N.V. Utrecht, de Sikkel Antwerpen 2002. De Nederlandse munten. Spectrum Utrecht.

Gent, van, M.J. en Janse. A.
2000. Heren Van Stand Van Wassenaer 1200-2000. Protocol Zoetermeer.

Giuftiniani, ( L’Abbe) Heliot, Schoonebeek ea.
1721. Histoire des ordres militaire ou des chevaliers. Brunel, Amsterdam

Gonen, M.
1991. Gids voor Bijbelse historische plaatsen. Strengholt, Naarden.

Gouw, ter , J.
1865 Studien over Wapen en Zegelkunde met platen en houtsneden , C.L. Brinkman, Amsterdam.
1866 De Gilden eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven , Portielje en zoon Amsterdam. (Map)

Gouthoeven, van, W.
1620 De oude Chronijcke ende historien van Holland met West- Friesland, van Zeeland ende van Utrecht. Dordrecht. ( Map)

Graaf, de , R.
2004 De waarheid over Floris. Uitgeverij van wijnen , Franeker 2004. Oorlog om Holland 1000-1375. Verloren, Hilversum.

Groesbeek, J.W.R.
1981. Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland hun bewoners en hun bewogen geschiedenis. Elmar bv. Rijswijk

Guordon de Genouillac, H.
1891. Nouveau Dictionaire des ordres De Chevalerie, Parijs. PDF en print.

Haar, ter, J.
1990 Geschiedenis van de Lage Landen, complete editie. Fibula van Dishoeck, Weesp
2004. Geschiedenis van de Lage Landen met tekeningen van Rien Poortvliet . Kok, Kampen.

Hayward, J.F. Swords & Daggers
1963 Victoria and Albert Museum, Her Majesty’s stationary office London.

Harderwijk, van K.J.R.
1859 Van der AA biografisch woordenboek der Nederlanden vijfde deel
Hélyot, P. et Bullot M,
1721. histoire des ordres monastiques, religieux et militaires Coignard Paris deel 8 pag. 288 Hard copy en PDF
1842 Hélyot R.P. Histoire et costumes des ordres monastiques religieux et militaireset des congrégations séculiéres des deux sexes. Paris

Heerdt, van Baron, C.
1965. Nederlandse en buitenlandse Ridderorden en onderscheidingen Agon Elzevier, Amsterdam.

Heerkens Thijssen H.F.
1955. Jaarboek van Centraal Bureau voor Genealogie Deel IX pag, 77-82, discussie aangaande de Orde van St. Jacob.

Heim, B.B.
1979. Kerkelijke Heraldiek. Helmond B.V., Helmond

Herwaarden , van J.
1985. Santiago de Compostela, pelgrims door de eeuwen heen. Hes Utrecht 2 exemplaren. 1992. Op weg naar Jacobus . Verloren, Hilversum.

Heijde, van der R., en Dam, G.
1996 Oud Muiderberg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel.

Hoekstra van Riemsdijk, G. Polman A. en te Rijdt, R.J.
1994. De Ruïne van Rijnsburg in Prent enTekening1600-1812 catalogus van de tentoonstelling 1-oktober-7 november Bolten J. (red.)

Hooft, P.C.
2005. Geeraerdt van Velsen Baeto of oorsprong der Hollanderen. Bert bakker. Amsterdam

Hofdijk, W.J.
1858. Historische Landschappen. De Bouwval van Brederode bl. 210 ( PDF)
1862 Ons Voorgeslacht, IVe deel, A.C. Kruzeman, Haarlem, pag. 280, 294-299, 305, 310- 313. ( Map)
Hoge Raad van Adel
1941. Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten, Waterschappen en Heerlijkheden. Deel 1. De Branding, de Bilt.

Hoven van Genderen, B.
1987. Het Kapittel – Generaal en de staten van het Nedersticht in de 15e eeuw, Stichtse Historische Reeks, Walburg Pers ,Zutphen.

Huisman, J. en Swart,S.
2006. Eerherstel voor een feestzaal. De hernieuwde Ridderzaal. Abbringh , Groningen.

Hugenholtz, F.W.N.
1966. Floris V, Fibula reeks van Dishoeck, Bussum

1974. Floris V, Unieboek b.v. Bussum
1977. Floris V vermoord en getekend, prenten uit de Atlas van Stolk. Heureke Nieuwkoop. Hugenholtz, F.W.N, Cordfunke, E.H.P., Dijkstra, B.K.S.
1980 De Graven van Holland en de Abdij van Rijnsburg. Walburg Pers Zutphen. Hugemholtz, F.W.N. en Cordfunke, E.H.P.
1990. Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw. Walburg Pers, Zutphen.

Jacobs, M.
1991. De weg naar Santiago de Compostela, Architectuur reisgidsen la Riviere &Voorhoeve , Kampen.

Janse, A.
2001. Ridderschap in Holland. Verloren, Hilversum

Janson, E.M.Ch. M.
1971. Kastelen in en om den Haag. W. van Hoeve, Den Haag.
1972. Uit de geschiedenis van Wassenaar. Kruseman, Den Haag.
Jong, Ad, J.
2004. Christophorus Butkens ( 1590-1650) en de familie Van Lynden. Oud Rhenen, tijdschrift 23e jaargang september , no 3 Cunera, Rhenen.

Jongedijk, J.W.
1965. Ridderlijke orden in Nederland Europese Bibliotheek Zaltbommel.

Jonckbloet, W.J.A.
1845. Het Ridderfeest van St. Jacob, de Tijd. PDF en print.

Jonker, L.
1937. Wat is de oorsprong van onze vlag? Altorffer, Middelburg.

Jurriaanse, M.W.
De inboedel van het Kasteel te Breda in 1567, Kemink en zoon-over den Dom-Utrecht. Kampen, N.G.
1819-1821 Verkorte geschiedenis der Nederlanden of der XVII Nederlandse gewesten. De Erven Bohn, Haarlem. 2 dln.

Keen, M.
1999. Das Rittertum, Albatros Verlag, Dusseldorf .

Den Klerk uit de Laage landen bij de zee 1740. de Croniek van Holland.

Koene, B.
2005. Voor God Graaf en Geslacht. Verloren, Hilversum.

Kok, J.
1789. Vaderlandsch Woordenboek eenentwintigste deel. Allart, Amsterdam ( Map blz. 147)

Kort, J.C. en Hol, R.C.

2002. Wassenaer, de oudste. Het archief van de familie Van Wassenaer vun Duvenvoorde in Hollands archief perspectief. ( 1226-1996). Verloren, Hilversum.

Koot Ton,
1976 Dat was te Muiden, Meijer pers, Wormerveer
1977 Het mysterie van Muiden Nijgh & van Ditmar, ’s Gravenhage /Rotterdam 1996 ?

Kransberg, D. en Mils, H.
1979 Kastelengids van Nederland. Unieboek b.v. Bussum Kruisheer, J.G.

1971. De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, Amicitia Bloemendaal 2 dln.

Kruimel, J.P. mr. en van Ingen, J.C.
1997. Van bijzondere verdiensten tot onderscheiding Sudu uitgevers, Den Haag.

Krudop van Ruwiell J.R.,
1964. De Institutie van de orde van St. Jacob in Holland door Graaf Floris V, Amsterdam.

Kuijper, J.
1910. De heraldiek in Bouwkunst en Aanverwante vakken. Veen, Amsterdam

Laars, van der T.
1913. Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland , Jacob van Campen Amsterdam.

Langendyk. P.
1745. De graaven van Holland, in jaardichten beschreven, Haarlem By J. Bosch 1745 2 delen en pdf.

Laseur, W.A.
1998. Het Museum Meermanno-Westreenen. Museum van het Boek, s’Gravenhage.

LAW Stichting
1987. Graaf Floris V Pad wandelen door Hollands Midden.

Leeflang, T.
1982. Twintig verzamelaars over hun hobby, Verzamelen is ook een kunst. Het Spetrum. Koninklijke Smeets Offset bv, Weert.

Leemans Prins, E.C.M.
1966. Zegels en wapens van steden in Zuid Holland, Zuid Hollandse studiën. Albani ‘s Gravenhage. 

Leeuwen van S.
1672. Korte befgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden.
1685. Batavia Illustrata ofte Oud Batavien vervattende de Verhandelinge van den Adel en Regeringe van Hollandt. ( OSJ, blz. 703.) Veely, Tongerloo en Doll, ’s Gravenhage.

Lems, E.

1994 Geschiedenis om te kijken, op pad in de middeleeuwen. Fibula/ Unieboek Houten

Lennep, van, J. en Hofdijk, W.J.,
1845 Merkwaardige Kastelen in Nederland, G.W. Telkemeier Amsterdam 1845, Dl.1 blz. 57, 116, 2dl. Blz. 7-18. (Heruitgave 1861 map)
Lennep, van, J.
1836. De Roos van Dekama uitgave 2003. Polak en van Gennep, Amsterdam
1853 Romantische werken twaalfde deel aantekeningen. Wijt en zonen, Rotterdam
Lennep, J van , Mol, W. en Gouw Ter, J.
1880 Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen, staalgravures Sijtoff Leiden.
1880. Nederlands Geschiedenis en Volksleven . Sijthoff Leiden. 2 dln.

Lennep, J. van Mr. en Thiene, van D.A.
1865 Nederlandsche Legenden, volume 4. Arnhem
Lennep, Mr. J. van, en Hofdijk, W.J.
1983 Merkwaardige Kastelen in Nederland, herdruk, Forseta, B.V. Groningen.

Lijnden van Hemmen, van, F.G.
1823. Kort antwoord op de voordracht van den heer M. I. Baron D'Yvoy van Mijdrecht, van Cleef 's-Gravenhage en Amsterdam.
1827. Twee brieven over de Ridderorde van St. Jacobs Broederschap ingesteld door
Floris V. Van Cleef 's-Gravenhage en Amsterdam.

Loon, van G.
1750. Beschrijving van de Onderscheijdene Ridders en den zelve Schildknapen, enz., PDF Mastrigt en Verhoeven,
Folder Muiderslot blz. 4 afbeelding plaquette. Duiven
Matham, A.
32 afbeeldingen der Graven van Hollandt uit Het oude Goudtsche Kronycxken
Madou, M.
1990. Camino de Santiago , Conserve Schoorl, 1990
2004. De Apostel van het westen. Santiago de Compostela, in beeld en verbeelding. Prima vera Pers, Leiden.
Maigne, W.
1861. Dictionnaire encyclopédique des Ordres de Chevalerie, Paris, pag.185. PDF en print. Meijer, H.G., Mulder, C.P., Wagenaar, B.W.,
1984 Orders and Decorations of the Netherlands, Meijer, H.G., Senior Cost Specialist of Rank Xerox Manufactors, Nederland B.V. te Venray,1984. pag.11. (1000 genummerde exemplaren.

Meijer, H. G.en Bovenberg A.
1997 Honours Galore catalogue of an exhibition on the occasion
of students and collectors of awards in Palace het Loo, Apeldoorn the Netherlands may 1997 Limited edition 100 Edited by C.P. Mulder

Meijer , H.G en Ates E.A.
2000. De 40 huislieden van de Orde des graven later de Orde van St. Jacob Meijer prod. Venray

Meijer , H.G
1977. Het vliegerkruis, voor initiatief, moed en volharding De Bataafse Leeuw Amsterdam.

2 exemplaren
2000. Koning Willem I en de Orde van St. Jacob, Meijer prod. Venray
2001. Kroniek van het geslacht van Lynden naar C. Butkens Meijer prod. 2001 Venray 2004. Terugblik in dankbaarheid 1984-2004. Bond van Wapenbroeders Afdeling Venray en omgeving.
2009. De gespen voor krijgsverrichtingen 1846-2008. 2 exemplaren Venray en Breda.

Mêricka, Voclav,
1966. Orden und Auszeichnungen. Svoboda, Prague.
1975 The Book of Orders and Decorations. Hamlyn Londen, pag. 233.

Meylink, A.A.J. Mr., en Delprat,
1860. G.H.M., Over een Charter van Graaf Floris V, van Langenhuysen te 's-Gravenhage, pag. 67. PDF

Michaud.
1881. Geschiedenis der Kruistochten. Bogaerts, ’s Hertogenbosch/ Amsterdam. Mieris, van, F.
1740. Den klerk uit de laage landen by der zee, Chronijk van Holland, nooit voorheen gedrukt, met aantekeningen van Scriverius, Pieter van der Eyk, Leiden , blz. 162-164. (Handschrift uit 1316). PDF
1753. Groot Charterboek, s.d., deel I pag. 525.

Miraei, A.
1723. Cathedralis Ecclesiae Antverpiensis Decani. Opera Diplomatica et Historca in quibus, Editio Secundo, Bruxellensis Belgicas.

Mierlo, J.
1926. Een reeks valse Kronieken van Christophorus Butkens. Analecta Praemonstensia t. II, 1926 p. 60-81; 113-138 Drukkerij der Abdij, Tongerlo.

Migne, L’Abbé
1849 Encyclopédie theologique, tome vingt et unième. Paris

Molt , E,
1906. Floris de Vijfde Alkmaar Kluitman
Mostard, J.J.
1980. Den Haag Oranje Residentie . Voorhoeve, den Haag
Muller S.
1914. Schetsen uit de Middeleeuwen. De elect Jan van Nassau blz. 66-151. Van Looy, Amsterdam

Muller, S.
2009. Het Oudste register van graaf Florens met bijlagen. Hollandse bronnen Dell 4. Uitgave Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht, Rotterdam.
Molen- Den Ouden, Ter. B.
1979. Ambtsketens van burgemeesters in Nederland. Stichting Gemeentelijk Cultuurfonds, ’s Gravenhage.

Mönnich, C.W.
1989. Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur. Ambo, Baarne.

Navorscher, de, maandblad
1890. blz.244 voetnoot. Ridder St. Jacob

Nederlands Genootschap van St. Jacob,
2000. Jacobsstaf 47 Colofoon. Jaargang 12, september. Koopmans drukkerij , Hoorn De Nederlandse Leeuw

Genealogie van de Heren van Arkel, Hoge Raad van Adel, archief collectie Snouckeart van Schauburg, waarin van Otto van Arkel en Jan van Arkel ridders in St. Jacob genoemd worden, inv.nr: 147.

Neubecker, O.
1988. Heraldiek, bronnen symbolen en betekenis. Atrium, Alphen aan de Rijn. Neville, D.G.,
1978. Early Orders of Knichthood and Chivalry, S.D. Neville, pag. 37, pl. 37. London.

Niesthoven, J.C.
2000. De Heeren van Aemstel, hun opkomst en ondergang. Historische reeks 1. Historische Werkgroep Wolferus van Aemstel, Ouder Amstel.
2000. Krijgsgewoel rondom Ouder- Amstel. Historische reeks 2. Historische Werkgroep Wolferus van Aemstel, Ouder Amstel.

Nooteboom, C.
1994. De omweg naar Santiago, 1994, Amsterdam

Oerle , van, H.
1943. Oud Leiden, Allert de Lange Heemschutserie 37, Leiden.

Obreen, H.G.A.
1907. Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland, 1256-1296. Gent

Oltmans, J.F.
Het Slot Loevestein, 2e deel Hollandsch Uitgeversfonds, Amsterdam

Oosterhuis T.
1999. De moordzaak Floris de Vijfde. Giethoorn ten Brink, Meppel

Oostrom, van, F.
1997. Maerlants Wereld, Prometheus, Amsterdam

Oud Rhenen , Tijdschrift voor de historie van Rhenen. 23 e jaargang september blz. 24 2004. Christophorus Butkens en de familie van Lynden. Cunera Rhenen
Het Oude Goutse Kronycken of Historien van Holland, Zeelandt, Vrieslandt en Utregt. 1663. 2dl. Onbekende auteur.

Paepe de, N.
1989. Heer Halewijn Sint Jacob en de valse waard. Davidsfonds, Leuven.

Pama, C.
1990. Het Spectrum, Utrecht. Prisma van heraldiek en genealogie.

Perrot, A.M.
1821. Ritterorden, Leipzig. Boek en print.

Petit Le I. F.
1601 La Grande Chroniqve ancienne et moderne de Hollande, Zelande, VVeft - Frife, Vtrecht, Frife, Overyffel & Groeningen, juques à la fin de lÆ An 1600 Dordrecht ( map)

Pelt, R.J. en Tiethof-Spliethoff, M.E.
1984. Het Binnenhof van Grafelijke Residentie tot regeringscentrum, de Bataafse Leeuw, Dieren

Poolman H.
1981. 1296 Floris V door edelen vermoord bij de Muiderberg. Nummer 14 in de serie Gooi en Vecht, Naarden.

Rademaker, A.
1725. Kabinet van Nederlandse outheden en gezichten. Facsimile Schuyt & Co Haarlem 1975

Rammelsberg, J.W.
1743. Beschreibung Aller noch heutige Tages florirenden als bereits
Verlochenen Geist und Weltlichen Ritter-Orden in Europa nebtst denen Bildnissen derer Ordens- Zeichen. Franfurt an den Oder. 2. Facisimile.( OSJ)

Reygersberg,
1551 Die Croniek van Zeeland. 1634. Die Croniek van Zeeland.

Riemer, de J.
1730 Beschryving van's Gravenhage - Volume , delen 1en 2 . Reinier Boitet, Delft. ( PDF)blz. 113-116.

Rietstap, J.B.
1890. De wapens van den tegenwoordigen en de vroegeren Nederlandsche adel. Wolters, Groningen

Roëll, W.
1831. Verhandeling over de Ridderorde van het Gulden Vlies. Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 2. klasse. Volume 5-6, PDF blz. 87-88

Roever Mr. N. de en Dr. G.J. Dozy.
1906 Het leven van onze voorouders Holkema & Warendorf Amsterdam 1e druk 6 delen.

Robson, T.
1830. The Britsch Herald or Cabinet of Armorial Barings of the Nobility & Gentry of Great Britain and England. Turner and Marwood, Sunderland. Vol I p. 132 Vol III p. 333 plate 12

Romein, J. en A.
1946. Erflaters van onze beschaving deel III, de 17e en de 19e eeuw, Willem Bilderdijk ,

Gefnuikt Genie, Willem de Eerste Koning Koopman. Querido’s uitgevers Maatschappij Amsterdam.

Rouck de, Th.,
1645. De Nederlandtsche Herault of Adelik Toneel, 1e uitgave Jan Janssen te Amsterdam, 2e uitgave Jacob Volkerrsz te Amsterdam
1672, 3e uitgave Hendrik en Dirk Boom Amsterdam
1673 pag. 162, 295, 296.

Roy van Zuydewijn, de , N.
1991. Monumenten Reisboek van Nederland, deel: Zeeland, Noord- Brabant en Limburg. SDU, Den Haag.

Ruizendaal. W. Conrads, M.
1995 M. Nassau & Oranje 600 jaar geschiedenis van ons vorstenhuis van Engelbert I tot Willem Alexander Tirion Baarn.

Ruysch, A.
1841. Albrecht van Beijeren graaf van holland of de St. Mauritiusdag oorspronkelijk drama in 5 bedrijven. Verhoefff, Vlissingen. Kopie.

Scheltema, P
1861. Amstel’s oudheid. Gedenkwaardigheden van Amsterdam, Scheltema, Amsterdam 1861. Rapport aan Z.M. den Koning over veroverde vlaggen des Rijks pag. 4. Scheltema Amsterdam. PDF

Scriverius, P.
1663. Het Oude Goudsche Kronycxken of Historiën van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Uytreght, Hedriksz Boom Amsterdam, pag. 96-98, (Floris V geridderd), pag. 89, (Witte v. Haamstede geridderd). PDF en kopie.
1677. Hollandfche, Zeelandfche ende Vriefche Chronyck ofte een gedenckwaerdige befchryvingh van den Oorsfprong, Opkomst en Voortgang der felver Landen. Veely en Doll, Amsterdam
1678. Beschryvinge van alle graven van Holland, Zeeland ende Vriesland Tongerloo en Doll, Amsterdam.

Schoemaker, G.
1773. Daniels Willinks Amstellandsche Arkadia of Befchryving van de Gelegenheit, Toeftant en Gebeurteniffen van Amstellandt eerste deel. De Waal, Utrecht. ( Map blz. 72)

Schoonebeek, A.
1697. Historie van alle Ridderlijke en Krijgs-orders, A. Schoonebeek Amsterdam. pag. 56, 158 dl.1. deel II pag 158 Hard copy PDF

Sierksma, K.
1981. 1296 Floris V door de edelen vermoord bij de Muiderberg. H Poolman , Naarden Holland No 14 Gooi en Vecht

Sinnighe, J.R.W.
1970. Rond de Hofvijver, de levendige historie van de Hofstad. Rijkhoek, den Haag.

Slater, S.
2003. Heraldiek. Vertaling Guus Houtzager. Veltman Uitgevers, Utrecht.

Spaen, van, W.A.
1807. Historie der Heeren van Amstel, van Ysselstein en van Mynden enz., Immerzeel den Haag , pag. 54. In PDF en Hard copy

Speet, B. en Bouwknegt, H.
1987. Het Sint Jacobs Godshuis 550 jaar katholieke charitas in Haarlem, De Vrieseborch , Haarlem

Steenkamp, N.
2000. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden, Doe wel en zie niet om, Bergschenhoek, SDU, Den Haag.

Steur, P. en Wagenaar, L.
1990. De Laatste Ridders. SDU, Den Haag.

Studenitz, K.G.
1981. Vom Zauber alter Orden und Ehrenzeigen. Klein Bibliothek Rombach Freiburg im Breisgau.

Stoke , Melis
1591 Hollandse Rijmkroniek, met voorrede van J. v.d. Does, Amsterdam Printed in 2 col. First cronicles describes the year 647-1305.
1699 Hollandse Jaarboeken of Rijmkroniek van Melis Stoke. Du vivie en Severius , Leyden 1772. Rijmkronijk Leiden J. Le Mair vol. 3 Wrappers, first critical text edition
2004. Rijmkroniek van Holland uitggeven door J.W.J. Burgers. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag
Taprell Dorling, H.
1983. Ribbons and Medals, edited and revised by Alec A. Purves. Osprey, London.
Ter Gouw, J.
1865 . Studiën over Wapen en Zegelkunde, Brinkman, 1865, pagina 208 e.v.
Thelen, T. en Otten, Ad,
1995. Kasteel Gemert, Heeemkundekring. De Kommanderij Gemert Duitse Orde.
Vos, Gemert.

Thomas, D.
1977. Oorlog in kunst. De Haan, Haarlem.

Tideman, J.
1899. De zogenaamde ridderzaal te 's-Gravenhage en de problematieke ridderorde van St. Jacob, overdruk uit de Hofstad 5 nr: 23.

Timmermans, I.
1993 Nederlandse kastelen en hun buitenplaatsen, Atrium Alphen aan de Rijn.

Verhoog J. H.
1997 Onvoltooide Roem. De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen De Coogh Bergen NH in boek en PDF

Verkaik, J.W.
1 995. De Moord op Floris V, samenvatting proefschrift , 1995 Universiteit Utrecht. 1996. De moord op Floris V, uitgave 1996 Verloren Hilversum

Vink, R
1995. Floris V en de Schotse troon, een historische speurtocht. Conserve, Schoorl
1996. De laatste dagen van Floris V, een middeleeuws moordverhaal. Conserve, Schoorl. 1997. De Wreker van Floris, een middeleeuws raadsel. Conserve, Schoorl

Visser, N.
1648. Specvlvm Zelandiae. Theatrum Orbis Terrarum B.V. Interbok international, Schiedam.

Volborth, C.A.
1985. Heraldiek. De Bataafse Leeuw. Amsterdam/ Dieren.

Vofmero, M.
1578 . Principes Hollandiae et Zelandiae, Domini Frisae. Plantinus en Gallaeo, Antverpiae.

Vos, H.H.
1981. Stichting Vrienden van de Pieterskerk, Graven in de Pieterskerk, Leiden

Vrankrijker de , A.C.J. de
1987. De historie van de vesting Naarden. De Haan , Vesting museum Naarden.

Waale, M.J.
1990. De Arkelse oorlog 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse. Verloren, Hilversum.

Wagenaar, J.
1750. Vaderlandsche Historie vervattende geschiedenissen der nu Vereenigde Nderlnden inzonderheid die van Holland. Derde deel. Tirion, Amsterdam.
1774. Verkorte Vaderlandse Historie vervattende de geschiedenissen der VereenigdeNederlanden, 2e druk , Gerrit Tresling ,Leeuwarden

Weightman, C.
1978. A. Short History of The Hague. Kruseman , The Hague.

Weleveld, L.
1845. Beknopte genealogische aantekeningen betreffende de Hollandse
edelen welke bij de instelling der ridderorde van St. Jacobs Broederschap door Floris V tot ridder zijn geslagen, pag.H. van den Heuvel Leiden 1845.

Wenting, H.
2012. Onderweg met vele anderen . Biografie Broeder Fons van der Laan. Hulsel

Westendorp Boerma, J.J., Brugmans. H.
1939. Twintig eeuwen geschiedenis van het Nederlandse volk.
Blz 51-55, Floris V en het Henegouwse huis Scheltens & Giltay Amsterdam

Westreenen, van, W.H.J.

1807. Essai Historique sur Les Anciens Ordres de Chevalerie. Van Daalen Wetters, pag. 7-11. à la Haye.

Willink, D.
1773. Amstellandshe Arkadia, bewerking Gerrit Schoenmaker eerste deel Samuel de Waal Utrecht. 

Wind, de S,
1835. Bibliotheek der Nederlandsche Geschiedschrijvers, eerste deel. Abrahams, Middelburg.

Wit, de , C.
1968. Den Haag , vroeger en nu. Fibula van Dishoeck, Bussum

Wittert van Hoogland E.B.F.F.
1906 Genealogie van het Geslacht Snoukaert van Schauburg. De Bink, Leiden. 1937 Portret album van den Nederlandschen Adel Van Stockum en zoon Den Haag.

D' Yvoy van Mydrecht, M.L.
1828. Voordragt van Max. L. baron D'Yvoy van Mijdrecht, schrijver der twee brieven enz, van Cleef 's-Gravenhage en Amsterdam

Zeeuwse Oudheden in 2dl

Zeeman, J.
1987. Familie wapens in de oude traditie herleeft. De Alk. bv. Alkmaar. Zijlstra –Zweens, H.M.
Holland in de dertiende eeuw. Chapter V.

Zelm van Eldik J.A.
2003. Moed en Deugd Ridderorden in Nederland, Walburg Pers, Zutphen.

Diversen

Adel, Elzevier speciale editie 2008, Amsterdam
Algemeene Konst en letterbode voor het jaar 1826 over de Jacobsorde 1e deel , Loosjes Haarlem

The Armorial
1978 Commision internationale permanente d’etudes des ordes de chevalerie Registre desOrdes de chevalerie , Edenburgh , Scotland

Antiquariaat van der Steur, Genealogie en lokale geschiedenis, 1998 Catalogus 19 Haarlem 2x .
2002 Catalogus 24 Haarlem

Boekzaal der Geleerde wereld en Tijdschrift voor de protestantse kerken 1845 januari. De Erven onder de Linden , Amsterdam ( Map blz. 305 )

Bureau voor Genealogie.
Jaarboeken; 1990, 1998, 1999 (2x) 2002, 2003, 2005, 2009. Zuidam & Zonen bv. Woerden.

Catalogus Bibliotheek Genootschap Oud Rijnsburg.

Coins and medals Ayuction sale Carlton Hotel 1986

Catalogus De Nederlandse Muntenveiling. 2010.

Compte Rendu des seances de la commission royale d’histoire ou receuil de ses bulletins. 1846 Tome XI partie I M. Hayez Bruxelles. ( Map blz. 278)

Catalogus bibliotheek Genootschap Oud-Rijnsburg uitgave 2000

Draagwijzer .
2011. Hoe worden onderscheidingen gedragen? Kanselarij Nederlandse Orden Apeldoorn.

Erfgoed.
2005. De Nederlandse geschiedenis in 100 documenten. Reed Elzevier Amsterdam Graaf Floris V Pad, wandelen door Hollands midden Stichting LAW Nieuwegein 1987 Jaarverslag, 1994 en 1995 Paleis het Loo Museum ( 1994) blz. 44 ( 1995) blz 28 en 42.

Johanniter Orde in Nederland Regelement en overzicht Aktiviteiten. Kranten artikel: De Leidse feesten editie 24-06-1885, de maskerade.

De Mentor weekblad voor Nederlands zonen en dochters uit den Beschaafden Stand A.Klootsen comp 's Gravenhage oktober 1827 no. 45

De Navorscher
1854 4e jaargang Frederik Muller Amsterdam 1854

Het Nederlands statie portret. Tentoonstelling catalogus 1973 2 exemplaren.

Rijnsburg, bouwtekeningen en ontwerp standbeeld. Bijdrage Wim de |Beer.
Stichting Comité Oud Muiderberg
1979. Floris V, Leven wonen en werken in Holland aan het eind van de dertiende eeuw.

Symposium, Martinus Nijhoff B.V. den Haag
Symposium verloren collecties.
1996. The return of the Looted Collections ( 1946- 1996) An unfinished Chapter.
To Mark the 50th Anniversery of th Return of Dutch Book Collectons from Germny. Amsterdam 1977

De Tijd,
1845 merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag. Eerste jaargang ,eerste deel. Het ridderfeest van St. Jacob, Dr. W.J.A. Jongbloet.

De Verdieping van Nederland. Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief. Boekbinderij van Waarden, Zaandam.

De Vriend des Vaderlands een tijdschrift
1842 16e deel. Uitgave door Mr. Marinus Verbrugge over Teylingen op het laatst der

dertiende eeuw. Johannes van der Hey en Zoon Amsterdam

Zeegers A. Th. Nederlandsche Chrestomathie. Bloemlezing uit de werken van enige voorname hedendaagse Nederlandse Schrijvers en dichters 1851, 2e druk Weytingh & van der Haart, Amsterdam.

Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
1859 Archief, Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk betrekking tot Zeeland.

Altdorffer, Middelburg. ( Map)

Cd rom/ DVD.
Mausoleum graven van Holland, Rijnsburg. Floris.

Nieuwsbrieven SHOH op cd rom en print van 2007-2013
Stamboom onderzoek adviezen en sites Elzevier, 18 februari 2006
Orde van St. Antonius 3 bundels verzameld werk onderzoek materiaal Militaire orde van St. Jacob en het Zwaard. Verzameld materiaal H. Taai. Prenten uit Wagenaar en de Graven van Holland
Prent Floris V en Agnes van der Sluis uit Hofdijk ons voorgeslacht. Staalgravures: De Institutie van de Orde van St. Jacob.

Koning Willem II en de Ridderzaal