Graaf Floris V

Doelstelling en bestuur van de Orde

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het aanvaarden van de ridderlijke belofte. 
  • Het onderhouden van een goede reputatie.
  • Het handhaven van de plichten ten opzichte van het land en de leefgemeenschap. 
  • Het onderhouden van Broederschap en ridderlijke zorg voor de naaste. 
  • De bescherming van de pelgrims, zo ook de opvang en de verzorging. 
  • Zorg voor de zwakken in de maatschappij, hulpverlenen naar vermogen. 
  • Steun aan de kerk vanuit het geloof in een Almachtige Schepper.  
  • Het handhaven en onderhouden van de Orde zonder persoonlijk gewin. 
  • De kennis en de waarde, welke Graaf Floris V van Holland voor Nederland heeft betekend in stand houden, te bevorderen en te verbreiden.                                                              

Het Bestuur van de Souvereine orde van Sint Jacob in Holland, bestaat uit het Kapittel dat bewordt gevormd door de volgende personen:

 Grootmeester drs. A.H.Chr. de Bruijn 

Kanselier Don A.G.M. Smits


Commandeur D.W. Siebrecht

Realisering van de doelstelling geschiedt:

Met hulp van Ereridders, Ridders, Dames, Broeders, Zusters en Profanen die deel uitmaken van de Broederschap der Orde.

Het bestuur van de Stichting Souvereine orde van Sint Jacob in Holland, bestaat uit de  volgende personen:

Grootmeester drs. A.H.Chr. de Bruijn

Thesaurier J.K.C. Buffing-Groot (tevens secretariaat)


Commandeur D.W. Siebrecht

Er is zowel voor de Orde als voor de Stichting  geen declaratie of beloningsbeleid, de verrichtingen worden onbezoldigd gedaan. 

Inschrijving Handelsregister: 41214053   

Het RSIN nummer van de Stichting Souvereine Orde van Sint Jacob luidt: 8167.80.511

De stichting heeft de status van Culturele Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Disclaimer:

De SHOH en OSJ is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met de AVG en deze disclaimer. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden gereproduceerd of verspreid, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Copyright Stichting SHOH en OSJ © 2023. All Rights Reserved.