Graaf Floris V

Activiteiten en agenda OSJ

Don Arnoldus 25 jaar Ridder
Don Arnoldus 25 jaar Ridder

Don Arnoldus 25 jaar Ridder


Don Arnoldus 25 jaar Ridder


Don Arnoldus 25 jaar Ridder


Don Arnoldus 25 jaar Ridder

Expositie ridderorden Muiderslot 2014

De historica en gids van Landgoed Zuylestein ontvangt een schild van de Orde

DE SOUVEREINE ORDE VAN ST. JACOB IN HOLLAND IS ALS ANBI ERKEND 816780511

Algemene activiteiten:

 • Jaarlijkse uitgaven van de Accolade (1-3 maal per jaar).
 • Jaarlijkse uitgave nieuwsbrief: St. Hist. Onderzoek "Hollant".
 • Ridder- en Themadagen.
 • Lezingen over de Orde.
 • Voorlichting over diverse onderwerpen voor de doelgroepen.
 • Onderhouden van de permanente expositie in het stadsmuseum te Oud Rijnsburg.
 • Uitleen en bijdage voor exposities in den lande, zoals het Muiderslot. 

Agenda 2014:

 • Bijdrage tentoonstelling ridderorden in Muiderslot.
 • Viering 25 jarig jubileum Ridder Don Arnoldus Smits (Schoonhoven).
 • Pelgrimage voor de jeugd (pilot) 23 juni 2014 (Montfoort - IJsselstein v.v.).
 • Historische excursie 13 september 2014  (Landgoed Zuylestein en Kasteel Amerongen).
 • Ridderdag 25 oktober Belvedere (Schoonhoven).

Agenda 2015:

 • Ontmoetingsdag 30 mei met een stadswandeling met gids in het historische Montfoort met voorafgaand een lunch in restaurant Het Oude Stadhuis 
 • Ridderdag 24 oktober Belvedere (Schoonhoven) met een bezoek aan de molen en de tuinen van Gert en Ann.

Agenda 2016:

 • Op 30 september is aan Jan Romkes van der Wal, de oorkonde uithereikt: Emiritus Kapelaan der Souvereine Orde van Sint Jacob in Holland. Deze is aan hem uitgereikt door onze Grootmeeste Albert de Bruijn voor de jarenlange waardevolle bijdrage aan de Orde waar de Orde hem zeer erkentelijk voor is.
 • Ridderdag 29 oktober, met een huifkarrentocht door de Krimpenerwaard. 

Agenda 2017:

 • Ontmoetingsdag 2 & 3 september in Brussel met overnachting. Bezichtiging zaterdag van Brussel met een bezoek aan de kerk van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg met rondleiding. Zaterdag: Gelegenheid in de omgeving van het koningsplein om diverse musea, parken en interesante gebouwen te bezoeken. Zondag: Wandeling in het Jubelpark met aansluitend een gezamenlijke lunch ten huize van Pedro en Dolinda
 • Ridderdag 4 november Belvedere (Schoonhoven)

Agenda 2020:

        . Ontmoetingsdag 15 -16 mei in Zeeland met overnachting.

        . Helaas wegens covid-19 maatregelen afgelast.

        . Ridderdag 26-september in Belvedere ( Schoonhoven).

Agenda 2021:

       . Wegens covid-19 maatregelen vanuit de overheid geen ontmoetingsdag.

       . Ridderdag 25 - september in Belvedere ( Schoonhoven). Feestelijke uitreiking van de 

         nieuwe orde-mantels van de SJ.

Agenda 2022:

       . Ontmoetingsdag 20-21 mei in Zeeland met overnachting, ( Vlissingen/Middelburg/Veere.

       . Ridderdag 17 september in Belvedere ( Schoonhoven).  

       . Feestelijke inwijding van 2 nieuwe orde broeders.


Agenda 2023:

       - Ontmoetingsdag medio mei Museum Oud Rijnsburg


       - Ridderdag 16 september in het Belvedere-Schoonhoven

         Feestelijke opneming van 2 nieuwe ordeleden , 2 bevorderingen tot ridder en 1 bevordering tot

         Commandeur en de formele instelling van de Commanderij Zeeland OSJ.


Agenda 2024 :

      - Bijeenkomst SHOH op 20 januari  te Leiden.

      - Bijeenkomst SHOH op 30 maart  te Leiden.

      - Bijeenkomst SHOH op 17 augustus te Leiden.


      - Uitnodiging voor alle leden vrijdag 26 april op bezoek naar de Commanderij Zeeland OSJ en zaterdag    

         een  bezoek brengen aan het regio orde museum. ( met weekendovernachting ).


        Vanaf heden is er een permanente tentoonstelling over Graaf Floris V en de orde van St. Jacob in

        het museum de Roos in Geertruidenberg, een bezoek is altijd de moeite waard, dagelijks open.


      - Ontmoetingsdag zondag 9 juni in het Kasteel Tongelaar in Mill.


      - Vanaf 2 juli is er een tentoonstelling van de OSJ in museum Terra Maris Kasteel Westhove Oostkapelle


      - Ridderdag 21 september in het Belvedere - Schoonhoven met inwijding en verheffing.

De Orde organiseert excursies of bijeenkomsten buiten de ridderdag om. De excursies duren  een of meerdere dagen. De bezochte locaties hebben over het algemeen met het Hollandse gravenhuis of Jacobus te maken. De bijeenkomsten hebben naast het culturele aspect ook een sociaal karakter.   

Wij maken gemiddeld drie excursies per jaar, waaraan soms een overnachting verbonden is. Voor 2013 stond o.a. het stadhuis van Haarlem, kasteel Duivenvoorde en Gouda op het programma. Een lid van het kapittel neemt de organisatie op zich en regelt over het algemeen de mogelijkheid om locaties te bezoeken die normaliter gesloten zijn voor het publiek.

Een van de reeds bezochte locaties is de ridderzaal te Den Haag, waar de Orde in de 13e eeuw tot stand gekomen is. Het was een zeer interessant bezoek waar geen plekje onbezocht bleef. De Orde was weer thuis.  

(Foto rechts beeld van Sint Jacobus)

De foto onder toont een detail van de bezochte Jacobuskerk te Antwerpen. 

Graftombe Graaf Floris V te Alkmaar voordat het overschot van Floris V naar Rijnsburg gebracht werd.

Het geslacht Van Egmond als één van de oudste en machtigste geslachten uit onze vaderlandse geschiedenis met vertakkingen in zo'n beetje alle Europese Koningshuizen en hoven. Een familie die niet alleen door Goethe werd beschreven, maar waar ook Ludwig van Beethoven zijn Egmont Ouverture op schreef. Het Slot op den Hoef, als één van de grootste kastelen die ons land heeft gekend, waar zelfs kinderboeken over zijn verschenen. Op de achtergrond staat de in begin 13e eeuw gebouwde slotkapel.

IMG_1040
IMG_1040
i285415639451364959
i285415639451364959