Graaf Floris V

Uitgifte vier maal per jaar.

De redactie van de nieuwsbrief streeft er naar om vier maal per jaar de nieuwsbrief uit te geven. (zie voorbeeld)

In de nieuwsbrief vindt u rubrieken als geschiedenis, pelgrimage, algemeen, heraldiek, personalia, excursies en de agenda terug.

De nieuwsbrief is een uitgave van, voor en door orde-leden. Iedereen kan copij indienen wanneer het artikel de orde betreft. 

De nieuwsbrief kan digitaal of als hardcopie worden ontvangen. De redactie heeft er voor gekozen om te allen tijde een hardcopie te sturen. Digitaal op aanvraag.