Graaf Floris V

S.H.O.H. Jaarstukken 2022 - 2018


Jaarstukken 2020-2021

Balans (in Euro)


31 dec.

2021


31 dec.

2020


Activa
Vaste activa
Bibliotheek
Boeken


799,44799,44Compact disks


25,0025,00


824,44824,44


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


91,1022,74Spaarrekening


0,000,00


91,1022,74


Overlopende activa


0,0097,38


0,0097,38


Totaal activa915,54944,56


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


847,18810,15Mutatie algemene reserve


68,3637,03


915,54847,18


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


0,0097,38


0,0097,38


Totaal passiva915,54944,56

Jaarstukken 2020 - 2019


Balans (in Euro)


31 dec.

2020


31 dec.

2019


Activa
Vaste activa
Bibliotheek
Boeken


799,44799,44Compact disks


25,0025,00


824,44824,44


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


22,74-14,29Spaarrekening


0,000,00


22,74-14,29


Overlopende activa


97,3897,38


97,3897,38


Totaal activa944,56907,53


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


810,15844,36Mutatie algemene reserve


37,03-34,21


847,18810,15


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


97,3897,38


97,3897,38


Totaal passiva944,56907,53

Jaarstukken 2019 - 2018


Balans (in Euro)


31 dec.

2019


31 dec.

2018


Activa
Vaste activa
Bibliotheek
Boeken


799,44799,14Compact disks


25,0025,00


824,44824,14


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


-14,2920,22Spaarrekening


0,000,00


-14,2920,22


Overlpende activa


97,380,00


97,380,00


Totaal activa907,53844,36


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


844,36765,29Mutatie algemene reserve


-34,2179,07


810,15844,36


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


97,380,00


97,380,00


Totaal passiva907,53844,36