Graaf Floris V

Overzicht publicaties

Publicaties vanaf 2007

Publicatieoverzicht in nieuwsbrieven in jaargangen

2007, Bruijn, A. H.C. de, Boeken waarin de Orde van St. Jacob wordt verwezen of is vermeld.

2007, Meijer, H., Christofoor Butkens een verguisd geleerde .

2007, Meijer, H., De Ridderzaal traditie, in onze vaderlandse geschiedenis.

2007, Meijer, H., Een priester kwam op en stierf voor de medemens.

2007, De Bruijn, A.H.C., de, Rijnsburg onverbetelijk verbonden met Graaf Floris V.

 2008, Schillhorn van Veen, M., De Claim van Flotris V op de Schotse troon.

2008, De Bruijn, A.H.C. de,  De instelling van de Orde van St. Jacob door Floris V.

2008, Meijer, H., Draagwijze Ridderlijke en Ridderorden en Onderscheidingen door de eeuwen heen I.

2008, De Beer, W., De Onthulling Monument Graaf  Floris V in Rijnsburg.

2008, De Bruijn, A.H.C. de , Ridders van de Orde van St. Jacob.

2008, De Bruijn, A.H.C. de, De orde van St. Michael.

2009, Meijer, H., Draagwijze Ridderlijke en Ridderorden en Onderscheidingen door de eeuwen heen II.

2009, De Bruijn, A.H.C. de, Een deel van de geschiedenis rond het gravenhuis van Willem II en Floris V.

2009, Meijer, H., Over ketens, sjerpen en grootkruislinten.

2009, De Bruijn, A.H. de,  De Orde van St. Antonius.

2010, De Bruijn, A.H.C. de, Belangrijke schrijvers van kronieken in de vijftiende tot de achttiende eeuw.

2010, De Bruijn, A.H.C. de, Over ridders en ridderslagen.

2010, Meijer, H., Draagwijze, het dragen van onderscheidingen door de eeuwen heen III.

2010, De Bruijn, A.H.C. de, Boekbespreking, Jo Bogaard, Jan van Eyck Het Lam Gods.

2010 De Bruijn, A.H.C. de, Jan van Beieren is de derde grootmeesyter van de Orde van St. Antonius.

2010, De Bruijn, A.H.C., Maskerades werkelijkheid en fictie.

2011, Meijer, H., Draagwijze, het dragen van onderscheidingen door de eeuwen heen IV.

2011, De Bruijn, A.H.C., Het kasteel in de Floris V tijd.

2011, Meijer, H., Onderzoeker ontdekt  Ridder Militaire Willemsorde in Venray.

2012-2013, Bruijn, A.H.C. de , Floris V en ridderorden in de dertiende eeuw.

2012-2013, Meijer, H., De inhuldiging van Koning Willem IV op 30 april 2013.

2012-2013, Meijer, H.,Onderscheidingen Doggersbank en Cadix 1781.


2014, De Bruijn, A.H.C., Geschiedenis van de Orde van St. Jacob.


2015 De Bruijn A.H.C. en Meijer H., De slag bij Waterloo.


2016 De Bruijn A.H.C., Jacques van Wassenaar - Jan van Nassau.


2017 De Bruijn A.H.C., Rechtspraak, Willem van Duivenvoorde.


2018 De Bruijn A.H.C., Rijnsburg. 


2019 De Bruijn A.H.C., Brabant en Gelre in relatie tot het graafschap Holland. 


2020 De Bruijn A.H.C., Ridders, Ridderen en Ridderschap


2021 De Bruijn A.H.C., Gravenportretten.


2022 De Bruijn A.H.C. Staatkundige verhoudingen van 900-1300.


2023 De Bruijn A.H.C. De Ridderslag.


2024 De Bruijn A.H.C. Het Henegouwse Huis.


2025 De Bruijn A.H.C. Maskerade 1845.