Graaf Floris V

Contactadressen

Contact, info en aanmelding and/or requests for new meamberships

Zetel en voorzitter van de Orde van St. Jacob in Holland:

Seat and chairman of the Order of Sint Jacob in Holland:

Drs. A.H.Chr. de Bruijn

Mr. F.A. van Hallweg 63

1181 ZT Amstelveen.

hallweg@kpnmail.nl

Secretariaat:

Secreatary:

Joke Buffing

Praam 77, 1186TC Amstelveen

E-mail secretariaat:

E-mail secretary:

info@jokebuffing.nl

Website: www.OrdevanSintJacobinHolland.nl

K.v.K./Chamber of Commerce:  41214053

RSIN: 816780511

Anbi status: De stichting heeft de status van culturele algemeen nut beogende instelling.

Disclaimer:

De SHOH en OSJ is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en ons privacyreglement AVG. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden gereproduceerd of verspreid, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Copyright Stichting SHOH en OSJ © 2024. All Rights Reserved.

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: